Czy za brak smyczy dla psa grozi kara

Czy warto zostać oskarżycielem posiłkowym?
30 września 2022
Oskarżyciel prywatny i jego uprawnienia, prywatny akt oskarżenia
11 października 2022
Adwokat Elżbieta Piskorska reprezentuje klientów również w sprawach wykroczeń. W ostatnim czasie w mediach bardzo często opisywane były zdarzenia z udziałem czworonożnych pupili oraz związanej z pogryzieniami przez psów - odpowiedzialności karnej ich właścicieli.

Tak naprawdę w Kodeksie wykroczeń nie żadnego przepisu prawnego, który nakazywałby trzymanie psa na smyczy, czy też w kagańcu, ale w tym przypadku odwołujemy się do art. 77 Kodeksu wykroczeń „§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.”

Istotny jest również art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zgodnie z którym „zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.”

Od kwietnia 2021 roku zostały zaostrzone kary grożące za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu psów. Nie ma ustawowej definicji „zwykłych lub nakazanych środków ostrożności” przy trzymaniu zwierząt. Zgodnie z wyrokiem WSA w Bydgoszczy z 27.03.2019 r., sygn. akt: II SA/Bd 1281/18 „Zwykłe środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia określa się jako tradycyjne, przyjęte zwyczajowo, naturalne dla danego gatunku zwierzęcia, dodatkowo uzależnione od jego cech osobniczych i ewentualnego, potencjalnego zagrożenia.” Ustawodawca nie nałożył na właścicieli psów obowiązku ich wyprowadzania na smyczy i w kagańcu. Jednakże, zwykłe środki ostrożności to trzymanie psa w taki sposób aby sprawować nad nim faktyczną kontrolę. To zachowanie właściciela zgodne ze „zdrowym rozsądkiem”, który dostosowuje środki do indywidulanych cech swojego zwierzęcia, wagi, rasy, charakteru, potencjalnego zagrożenia, jakie pies stwarza dla otoczenia. Z pewnością znaczną przesadą byłoby prowadzenie z natury łagodnego, wyszkolonego, miniaturowego pieska na smyczy i w kagańcu. Szczególnej ostrożności wymaga się ze strony opiekunów psów, które należą do ras agresywnych i zakwalifikowanych do takich w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku, a należą do nich m .in. amerykański pit bull terier, buldog amerykański czy owczarek kaukaski.
Oprócz zwykłych środków ostrożności są jeszcze środki nakazane, które określają przepisy lokalne. Wiele gmin wprowadziło bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące wyprowadzania psów na spacer na smyczy i w kagańcach.

A jak jest w Lublinie?

Stosowna regulacja znajduje się w Uchwale nr 729/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, czyli np. na chodniku pies powinien być prowadzony na smyczy. Pies może być spuszczony ze smyczy, gdy jego opiekun ma kontrolę nad jego zachowaniem w miejscach do tego przeznaczonych czyli na wybiegach dla psów oraz w miejscach mało uczęszczanych. Jednakże psy agresywne, uznawane za rasy agresywne lub mogące stanowić zagrożenie muszą być wyprowadzane na uwięzi i w kagańcu oraz przez osobę, która jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo innym osobom.

Należy pamiętać, że nie tylko właściciel psa może popełnić wykroczenie z art. 77 k.w., ale również ten, kto w danym momencie opiekuje się psem np. grzecznościowo go wyprowadza. Na osobie nie mającej tytułu prawnego do psa również ciąży obowiązek zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności.

Częstą praktyką jest zostawianie psów pod sklepami, przywiązanych do poręczy lub luzem i przyznać należy, że nie jest to odpowiedzialne zachowanie ze strony ich właścicieli, którzy w ten sposób również narażają siebie i innych na potencjalne nieprzyjemności. Pies bez swojego opiekuna może np. poczuć jakieś zagrożenie co skłoni go do ataku na przechodnia, a takich przypadków jest bardzo dużo. Brak odpowiedniego trzymania psa może skutkować nie tylko odpowiedzialnością z kodeksu wykroczeń, ale również kodeksu karnego. Gdy pies zniszczy mienie powyżej wartości 500 zł, spowoduje u innego człowieka obrażenia (uszczerbek na zdrowiu), doprowadzi do śmierci człowieka – jego opiekun będzie odpowiadać z określonych przepisów kodeksu karnego, gdzie sankcje są dużo wyższe niż w kodeksie wykroczeń. Dodatkowo, właściciel swojego pupila będzie odpowiadać za wyrządzone szkody materialne i niematerialne, co często wiąże się z długimi procesami cywilnymi o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Jeśli dotyczy Cię problem poruszony w artykule, potrzebujesz pomocy adwokata Lublin skontaktuj się z kancelarią. Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska reprezentuje nie tylko oskarżonych, ale również pokrzywdzonych przestępstwem/wykroczeniem oraz reprezentuje swoich klientów w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez ubezpieczycieli.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska prowadzi sprawy nie tylko w zakresie województwa lubelskiego, ale również w obszarze właściwości innych sądów spoza Lublina.