Sprawy Rodzinne

9 maja 2024

Jak odzyskać dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej?

Kilka słów tytułem wstępu, kiedy i w jakim trybie sąd może zdecydować o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej. Gdy dobro dziecka jest zagrożone, to sąd najczęściej […]
11 kwietnia 2024

Czy zawarcie nowego związku małżeńskiego ma wpływ na rozliczenie majątku z byłym małżonkiem?

Wskutek zawarcia związku małżeńskiego powstaje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, jeżeli przed ślubem lub po nie został ustanowiony ustrój rozdzielności majątkowej. O ustroju rozdzielności majątkowej i intercyzie […]
5 marca 2024

Kiedy brak zgody na rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o rozwód czy separację.
8 lutego 2024

Rozliczenie mieszkania kupionego z majątku osobistego w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Innymi słowy czy mieszkanie kupione w trakcie trwania małżeństwa przez jednego z małżonków za środki pochodzące z jego majątku osobistego stanowi składnik majątku wspólnego? Aby odpowiedzieć […]
12 stycznia 2024

Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

Osobiście praktykuję spotkanie w kancelarii przed pierwszą rozprawą w sądzie, a przed spotkaniem proszę klienta aby zapoznał się z treścią złożonych w sprawie pism, gdyż na […]
15 grudnia 2023

Nowe koszty utrzymania dziecka w trakcie trwania sprawy o alimenty – rozszerzenie powództwa.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka.
13 listopada 2023

Czy rodzic może żądać alimentów od dziecka?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zasądzenie alimentów. Najczęściej występują sprawy […]
17 października 2023

Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu o rozwód?

Pozew o rozwód powinien zostać złożony w formie pisemnej do biura podawczego sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich […]
19 września 2023

Czym jest OZSS i jakie są jego zadania w sprawach rodzinnych?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych,  w których bardzo często jako jeden z dowodów pojawia się opinia wydawana […]
24 sierpnia 2023

Czy sprawę o alimenty można połączyć z roszczeniem regresowym?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka.
11 lipca 2023

Które sprawy rodzinne można łączyć w jednym postępowaniu?

Klienci bardzo często chcą uregulować wszystkie sprawy dziecka w jednym postępowaniu. Jest to wynikiem nie tylko opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, ale również – oszczędności […]
22 czerwca 2023

Odpowiedzialność za długi małżonka.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub […]
30 maja 2023

Ile czasu trwa rozwód w Lublinie?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, z których najczęściej adw. Elżbieta Piskorska reprezentuje klientów w sprawach rozwodowych.
15 maja 2023

Czy świadczenie wychowawcze 500+ i inne świadczenia mają wpływ na wysokość alimentów?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka. […]
25 kwietnia 2023

Jak prawnie dokonać uzgodnienia płci? – Tranzycja płci w Polsce, postępowanie o uzgodnienie (ustalenie) płci.

Niestety mimo gąszczu przepisów prawnych w Polsce, w dalszym ciągu nie ma regulacji w sprawach, które ułatwiłyby życie wielu osób. W Polsce nie ma regulacji szczególnych […]
12 kwietnia 2023

Ile kosztuje rozwód w Lublinie?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, z których najczęściej adw. Elżbieta Piskorska reprezentuje klientów w sprawach rozwodowych.
27 marca 2023

Czy sąd orzeknie rozwód mimo braku zgody współmałżonka?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, z których najczęściej adw. Elżbieta Piskorska reprezentuje klientów w sprawach rozwodowych. Klienci […]
13 marca 2023

Sądowy zakaz kontaktów rodzica z dzieckiem, czas trwania, przesłanki.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o rozwód czy separację. Tak jak […]
27 lutego 2023

Opieka sprawowana nad dzieckiem przez pijanych rodziców, konsekwencje, odpowiedzialność karna

W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o sytuacjach, w których sądy rodzinne wydają zarządzenia, na mocy których małoletnie dzieci odbierane są spod opieki swoich pijanych rodziców, […]
6 lutego 2023

Czy można żądać alimentów wstecz?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka. […]
23 stycznia 2023

Wcześniej wszczęta sprawa o alimenty a rozwód, co z alimentami zasądzonymi w innej sprawie?

Zdarzają się sytuacje, że jeden z małżonków złoży w sądzie rejonowym pozew o alimenty na dziecko lub na zaspokojenie potrzeb rodziny, a drugi małżonek w późniejszym […]
16 stycznia 2023

Zmiana nazwiska po rozwodzie (powrót do poprzedniego nazwiska), termin, procedura

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o rozwód czy separację. Wiele osób […]
2 stycznia 2023

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka został przeze mnie szczegółowo opisany w artykule „alimenty na dziecko”. Jedynie w kwestii przypomnienia – obowiązek ten uregulowany jest w art. […]
14 grudnia 2022

Piecza naprzemienna, czym jest i kiedy jest ustanawiana?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o rozwód czy separację. Tak jak […]
22 listopada 2022

Czy na wyrobienie paszportu dla dziecka potrzebna jest zgoda obydwojga rodziców?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej oraz związane z […]
9 listopada 2022

Zamieszkanie dziecka z drugim rodzicem już po rozwodzie, zmiana wyroku rozwodowego w zakresie dotyczącym dziecka.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o rozwód. W artykule pt. „Sprawy […]
20 października 2022

Czy rodzic może żądać unieważnienia małżeństwa zawartego przez jego niepełnoletnie dziecko?

14 października 2022

Czy osoba niepełnoletnia może zawrzeć związek małżeński?

Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się wprost w przepisie prawnym art. 10 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym co do zasady osoba, która […]
28 września 2022

Egzekucja kontaktów z dzieckiem, a orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o ustalenie kontaktów, o których pisałam […]
22 września 2022

Sprawy rodzinne – ustalenie ojcostwa

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o ustalenie ojcostwa.
20 września 2022

Separacja czy rozwód?

Nasza kancelaria adwokacka Lublin specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym spraw rozwodowych i o separację głównie na terenie Lublina. Właściwość Sądu Okręgowego w Lublinie […]
14 września 2022

Sprawy rodzinne – zaprzeczenie ojcostwa

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zaprzeczenie ojcostwa. Najczęściej zadawane pytania […]
9 września 2022

Sprawy rodzinne – alimenty na dziecko

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka. […]
2 września 2022

Rozdzielność majątkowa, intercyza

W artykule o sprawach rozwodowych pisałam o podziale majątku, który Kancelaria Adwokacka w Lublinie Adwokat Elżbieta Piskorska może przeprowadzić również w sprawie rozwodowej. Rozwód prowadzi do […]
1 września 2022

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami

W artykule o sprawach rozwodowych pisałam o różnych opcjach rozwiązania małżeństwa – bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie obydwojgu małżonków oraz z winy jednego […]
31 sierpnia 2022

Sprawy rodzinne – kontakty z dzieckiem

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Najczęściej […]
31 sierpnia 2022

Podział majątku

Kancelaria Adwokacka w Lublinie prowadzi sprawy, które dotyczą podziału majątku wspólnego pomiędzy stronami. Kwestią podstawową jest wyjaśnienie czym tak naprawdę jest majątek wspólny i co wchodzi […]
28 sierpnia 2022
adwokat lublin rozwód

Sprawy rozwodowe Lublin

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym spraw rozwodowych, głównie na terenie Lublina. Właściwość Sądu Okręgowego w Lublinie obejmuje sądy z województwa […]
22 sierpnia 2022

Władza rodzicielska

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej. Zgodnie z art. […]