Nasza Kancelaria oferuje Klientom kilka opcji wynagrodzenia za świadczone usługi:


- ryczałtowe, w oparciu o ustaloną w umowie stawkę miesięczną,
- godzinowe,
- doraźne, z uwzględnieniem poniesionych nakładów pracy i stopnia skomplikowania sprawy,
- prowizyjne, w przypadku pozytywnego wyniku sprawy.

Podstawę wyznaczenia wysokości wynagrodzenia z tytułu prawnego zastępstwa przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. o opłatach za wykonywanie czynności adwokackich i ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej prawnej pomocy, która została udzielona z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 z p.zm.).

Płatności można dokonywać w formie gotówkowej lub przelewem na konto Kancelarii:
Nr naszego rachunku w Alior Banku:
42 2490 0005 0000 4500 7954 7188
Na Państwa życzenie istnieje także możliwość rozłożenia płatności na raty.

Skontaktuj się


Jeśli masz jakieś pytania zachęcam do kontaktu. Kliknij poniżej by przejść do strony kontakt.

Przejdź do zakładki kontakt