Czy sąd orzeknie rozwód mimo braku zgody współmałżonka?

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności.
20 marca 2023
Zniesławienie (pomówienie), przesłanki przestępstwa, jak bronić się przed pomówieniami.
3 kwietnia 2023
Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, z których najczęściej adw. Elżbieta Piskorska reprezentuje klientów w sprawach rozwodowych. Klienci bardzo często pytają czy w sytuacji gdy ich współmałżonek nie wyraża zgody na rozwód, to czy w ogóle mają szansę się rozwieźć?
Odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, ale muszą być spełnione określone przesłanki.
Oczywiście w pozwie o rozwód należy dokładnie opisać swoje stanowisko i je uzasadnić, spełniając wszystkie wymogi formalne pisma procesowego. Po złożeniu pozwu o rozwód w sądzie, następnie zostanie wyznaczony sędzia referent, nadana sygnatura sprawy, a odpis pozwu o rozwód zostanie wysłany do drugiej strony czyli współmałżonka. Pozwany/-a najczęściej w ciągu 14 dni od doręczenia mu pisma – ma prawo złożyć odpowiedź na pozew, w którym przedstawia swoje stanowisko. Pozwany/-a ma prawo również do żądania oddalania pozwu o rozwód.

Jednakże, sąd w każdej sytuacji sprawdzi, czy zachodzą przesłanki do orzeczenia rozwodu, a mianowicie:
- czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków,
- czy wskutek orzeczenia rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci,
- czy z innych względów orzeczenie rozwodu nie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
- czy rozwodu nie żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Najmniej skomplikowana jest sprawa gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci. Jeśli w takiej sytuacji nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, czyli kilkumiesięczne przerwanie więzi duchowych, fizycznych i gospodarczych – to sąd nie będzie miał wątpliwości w rozwiązaniu małżeństwa. Jeśli nawet pozwany oświadczy, że z jego strony nie wygasły uczucia i kocha swoją małżonkę – to w sytuacji, gdy powódka oświadczy, że mimo tego, nie będzie uczestniczyć w terapii małżeńskiej i nie darzy już drugiej strony miłością – to sąd nie zmusi takiej osoby do pozostania w związku i w konsekwencji orzeknie rozwód. Jednakże, jeśli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia – sąd nie orzeknie rozwodu jeśli drugi małżonek nie wyrazi na niego zgody, chyba że odmowa w danych okolicznościach jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, stąd niezwykle istotne jest to aby do rozwodu przygotować się należycie, nie pozostawać biernym i wykazywać inicjatywę dowodową celem udowodnienia swoich racji i przedstawianych twierdzeń.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie powyższej tematyki lub zastanawiasz się nad złożeniem odpowiedniego pozwu bądź otrzymałeś pozew o rozwód i potrzebujesz pomocy w dalszym prowadzeniu sprawy – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.