Ile czasu trwa rozwód w Lublinie?

Co grozi za nieudzielenie pomocy?
23 maja 2023
Czym jest paserstwo nieumyślne? Przesłanki, sankcja karna
14 czerwca 2023
Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, z których najczęściej adw. Elżbieta Piskorska reprezentuje klientów w sprawach rozwodowych.

Oprócz pytań o koszt wszczęcia sprawy o rozwód, pojawią się pytania – jak szybko można uzyskać wyrok rozwodowy. Na uzyskanie wyroku rozwodowego ma wpływ wiele czynników, nawet to, w jakim okresie składamy pozew – czy jest to okres wakacji, czy inny. W okresie wakacji sędziowie korzystają z urlopów, skład sędziowski jest mocno „okrojony” stąd nowe terminy rozpraw wyznaczane są najczęściej już po sezonie urlopowym.

Jaki jest czas oczekiwania na pierwszą rozprawę?
Zdecydowanie najszybciej wyznaczane są terminy rozpraw w sprawach o rozwód bez orzekania o winie, w których już z treści samego pozwu wynika, że wszystkie kwestie są z góry ustalone pomiędzy małżonkami. Przy założeniu, że pozew nie jest obarczony brakami formalnymi – na termin rozprawy poczekamy najkrócej ok. miesiąc. Sąd musi doręczyć odpis pozwu drugiej stronie oraz poczekać, z reguły 2 tygodnie, na złożenie odpowiedzi na pozew.
Najdłużej na pierwszy termin rozprawy mojego klienta oczekiwałam kilka miesięcy (do roku czasu), a miało na to wpływ wcześniejsze rozpatrzenie przez sąd wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczeń pieniężnych na posiedzeniu niejawnym, a następnie składane zażalenia na postanowienia w w/w przedmiocie. Zdarza się, że termin rozprawy ulega zmianie wskutek choroby sędziego lub jednej ze stron.

Ile trwa proces o rozwód w Lublinie?

W sytuacji gdy sprawa jest bez orzekania o winie, a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci – wówczas sprawa może zakończyć się na jednym terminie rozprawy. Taka sama sytuacja zaistnieje, gdy małżonkowie mają wspólne dziecko/dzieci, ale wszystkie kwestie zostały ustalone polubownie. W Sądzie Okręgowym w Lublinie praktykowane jest przesłuchiwanie jednego świadka co do sytuacji dziecka, stąd już w pozwie o rozwód warto wcześniej o to zawnioskować. Najdłużej toczą się sprawy z orzekaniem o winie i przy spornych kwestiach co do alimentów, władzy rodzicielskiej i miejsca zamieszkania dziecka/dzieci. Takie procesy potrafią trwać latami. Najdłużej w mojej praktyce sprawa rozwodowa aż do jej prawomocnego zakończenia w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie trwała ok. 5 lat. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie powyższej tematyki lub zastanawiasz się nad złożeniem odpowiedniego pozwu bądź otrzymałeś pozew o rozwód i potrzebujesz pomocy w dalszym prowadzeniu sprawy – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.