Czy zawarcie nowego związku małżeńskiego ma wpływ na rozliczenie majątku z byłym małżonkiem?

Konfiskata pojazdów w prawie karnym.
25 marca 2024
Co grozi za jazdę samochodem pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów?
24 kwietnia 2024
Wskutek zawarcia związku małżeńskiego powstaje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, jeżeli przed ślubem lub po nie został ustanowiony ustrój rozdzielności majątkowej. O ustroju rozdzielności majątkowej i intercyzie napisałam już w oddzielnym artykule w blogu rodzinnym z dnia 2 września 2022 roku. Dodatkowo, z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia, na mocy którego sąd rozwiązał małżeństwo – powstaje ustrój rozdzielności majątkowej. Małżonkowie mogą podzielić majątek wspólny:
- przy okazji ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej,
- wyjątkowo w wyroku rozwodowym, jeśli stanowisko w tym przedmiocie jest zgodne
lub
- po rozwodzie.
Zdarza się, że byli już małżonkowie nie regulują swoich spraw majątkowych po rozwodzie, gdyż zawierają w tym przedmiocie niepisaną umowę lub zwlekają z powyższym np. z uwagi na koszty sprawy podziałowej. Czasami dopiero zawarcie nowego związku małżeńskiego staje się motywacją do dokonania rozliczeń z byłym małżonkiem. Zawarcie nowego związku małżeńskiego przez jednego z byłych małżonków nie wpływa na możliwość dokonania podziału majątku z byłym małżonkiem. Przykładowo byli małżonkowie są w dalszym ciągu właścicielami nieruchomości w ½, a nowy małżonek nie staje się współwłaścicielem nieruchomości. Rzeczy uzyskane w podziale majątku nie wchodzą w skład majątku wspólnego z nowym małżonkiem.
Mimo, że roszczenie o podział majątku wspólnego nie przedawnia się, więc można wystąpić z wnioskiem nawet po kilku czy kilkunastu latach – to jednak z praktycznego punktu widzenia, lepiej dzielić majątek jak najszybciej jest to możliwe. Wówczas sprawy są mniej skomplikowane niż w sytuacji gdy np. jedno z nich umiera, a w jego prawa wstępują spadkobiercy.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie powyższej tematyki lub potrzebujesz pomocy w prowadzeniu sprawy o podział majątku, rozliczenie nakładów – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.