Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? blokada alkoholowa
28 grudnia 2023
Czy sąd karny może orzec karę grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności?
24 stycznia 2024

Osobiście praktykuję spotkanie w kancelarii przed pierwszą rozprawą w sądzie, a przed spotkaniem proszę klienta aby zapoznał się z treścią złożonych w sprawie pism, gdyż na bazie informacji przedstawionych w pozwie/odpowiedzi na pozew sąd i pełnomocnicy zadają pytania.

Najczęściej osobiście, bez pełnomocników, występują w sądzie małżonkowie, którzy zdecydowali się na rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie i nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci. Wówczas pytania ze strony sądu nie są skomplikowane, a sędzia dąży do zweryfikowania czy między stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Na rozprawę małżonkowie powinni zabrać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość (dowód osobisty). W pierwszej kolejności na pytania odpowiada ten małżonek, który złożył pozew czyli powód. Sąd po odebraniu danych osobowych (imię, nazwisko, zawód, wiek, uprzednia karalność za składanie fałszywych zeznań) przejdzie do zadawania pytań.

Jakie są najczęściej zadawane pytania na pierwszej rozprawie rozwodowej?

- kiedy zostało zawarte małżeństwo?
- jak długo znali się Państwo przed ślubem?
- kiedy zamieszkali Państwo ze sobą?
- proszę podać datę ślubu,
- czy ma Pan/i dzieci z pozwanym/-ą?
- czy ma Pan/i dzieci pozamałżeńskie?
- czy jest Pan/i z kimś w związku nieformalnym?
- czy jest Pani w ciąży?
- kiedy zaczęło się nie układać w małżeństwie i dlaczego?
- kiedy po raz ostatni współżyli Państwo fizycznie?
- kiedy nastąpiło zerwanie więzi gospodarczej?
- czy darzy Pan/i małżonka uczuciem miłości?
- czy były zawierane umowy majątkowe małżeńskie?
- czy uczestniczyli Państwo w terapii małżeńskiej?
- czy nie ma szans na uratowanie małżeństwa?
- czy decyzja o rozwodzie jest ostateczna i przemyślana?


Strona pozwana powinna słuchać odpowiedzi udzielanych przez powoda/powódkę, gdyż często sąd ogranicza się z pytaniami do tego, czy druga strona potwierdza fakty przytoczone przez stronę przeciwną. Odpowiadać na pytania należy konkretnie i na temat, a zwracając się do sądu należy wstać. Zwrotem właściwym używanym w stosunku do sędziego jest „Wysoki Sądzie”.

W przypadku, gdy strony rozwodzą się z orzekaniem o winie lub/i z małżeństwa posiadają małoletnie dzieci – pytań jest o wiele więcej i do rozprawy należy przygotować się dużo skrupulatniej zwracając uwagę na daty, fakty dotyczące rozpadu małżeństwa, zarzuty wobec małżonka oraz na wszystkie kwestie związane z dziećmi, czyli kto opiekuje się dziećmi, z kim dzieci mieszkają, jak wyglądają kontakty rodzica, który z nimi nie mieszka, jakie są koszty utrzymania dzieci oraz możliwości finansowe stron. W sprawach bardziej skomplikowanych najczęściej występują pełnomocnicy, którzy wiedzą, na jakie kwestie należy zwrócić uwagę. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie powyższej tematyki lub zastanawiasz się nad złożeniem odpowiedniego pozwu bądź otrzymałeś pozew o rozwód i potrzebujesz pomocy w dalszym prowadzeniu sprawy – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.