Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? blokada alkoholowa

Nowe koszty utrzymania dziecka w trakcie trwania sprawy o alimenty – rozszerzenie powództwa.
15 grudnia 2023
Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?
12 stycznia 2024
Obecnie przy skazaniu za jazdę pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość) orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż 3 lata. Zakaz ten jest niezwykle dotkliwy, zwłaszcza dla osób, które pracują zawodowo w charakterze kierowcy i są jedynymi żywicielami rodziny.

W trakcie prowadzonego postępowania karnego można składać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania i orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na krótszy okres. Jeśli prokurator i sąd pozostaną nieubłagani, wówczas jedyną możliwością będzie złożenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988, 1002, 1768 i 1783), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji (art. 182a § 1 kodeksu karnego wykonawczego). Blokada alkoholowa zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.
Jeśli został np. orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na okres 4 lat, wówczas wniosek można złożyć po upływie 2 lat od zatrzymania dokumentu prawa jazdy. Wniosek należy uzasadnić i załączyć odpowiednie dokumenty. Postanowienie wydane w sprawie podlega zaskarżeniu.
Gdy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez sąd, wówczas jeśli zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony był na okres dłuższy niż rok – skazany będzie musiał ponownie zdać egzamin na prawo jazdy, a następnie postarać się o montaż urządzenia w pojeździe. Tzw. blokadę alkoholową można samodzielnie nabyć lub wynająć od firmy, która zajmuje się wynajmowaniem i montażem urządzeń. W praktyce urządzenie wygląda z zewnątrz jak alkomat i zanim kierowca odpali silnik musi dmuchnąć w urządzenie. Jeśli kierowca wcześniej pił alkohol – wówczas nie uruchomi pojazdu.
Jeśli dotyczy Cię problem poruszony w artykule, potrzebujesz pomocy adwokata Lublin - skontaktuj się z adwokat Elżbietą Piskorską.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska prowadzi sprawy nie tylko w zakresie województwa lubelskiego, ale również w obszarze właściwości innych sądów spoza Lublina.