Jazda samochodem w stanie po użyciu alkoholu, stan po użyciu alkoholu, konsekwencje.

Jazda samochodem w stanie nietrzeźwości, stan nietrzeźwości, konsekwencje.
6 grudnia 2022
Piecza naprzemienna, czym jest i kiedy jest ustanawiana?
14 grudnia 2022

W poprzednim artykule opisałam regulacje dotyczące jazdy pojazdem w stanie nietrzeźwości, które znajdują się w kodeksie karnym. W prawie karnym wyróżniamy również stan „wskazujący na spożycie alkoholu”, a jest to stan, w którym:
- zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila
lub
- obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm³ wydychanego powietrza.

Badanie stanu trzeźwości można wykonać w dwojaki sposób. Zawartość alkoholu we krwi ustalana jest z pobranej próbki krwi w warunkach laboratoryjnych. Najczęściej podczas kontroli policyjnej, funkcjonariusze używają urządzenia kontrolno-pomiarowego (Alcomat lub Alcotest), które wskazuje poziom alkoholu w wydychanym powietrzu. Istotne jest to, że urządzenie, którym posługują się funkcjonariusze musi posiadać aktualny atest, gdyż jego brak może prowadzić do podważenia wyniku badania. Podczas badań Alcomatem, sprawdzana jest tendencja – spadkowa lub wzrostowa stężenia alkoholu, co ma istotne przełożenie na odpowiedzialność karną. Może wystąpić sytuacja, w której poziom alkoholu będzie podczas pierwszego pomiaru wynosił 0,25 mg, ale w kolejnych dwóch pomiarach stężenie alkoholu będzie rosło – co doprowadzi do odpowiedzialności za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Odwrotna tendencja, czyli spadkowa, może wiązać się z ewentualną odpowiedzialnością za wykroczenie.
Jeśli zawartość alkoholu we krwi nie przekracza 0,2 promila lub w wydychanym powietrzu nie przekracza 0,1 mg w 1 dm³ wydychanego powietrza – wówczas kierowca nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej.

Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie określone w art. 87 § 1 lub § 2 Kodeksu wykroczeń, a mianowicie:
- § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych. – sąd orzeknie również zakaz prowadzenia pojazdów na czas od 6 miesięcy do 3 lat.

Przez "prowadzenie" rozumieć więc należy podejmowanie czynności związanych bezpośrednio z ruchem pojazdu, a więc władanie mocą silnika, nadawanie pojazdowi ruchu i kierunku. Nie jest istotny dystans jaki pokona sprawca. Istotne jest to, że usiłowanie nie jest karane. Jest to sytuacja, w której kierowca będący pod spożyciu alkoholu wsiada za kierownicę i odpala silnik, ale nie rusza. Pojazd mechaniczny to taki, który jest wprawiany w ruch za pomocą silnika w nim umieszczonego.

- § 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1. – sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Innymi pojazdami są: zaprzęgi konne, rowery, w tym także te "zaopatrzone w silnik pomocniczy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, które zachowują wszystkie normalne cechy charakterystyczne budowy, umożliwiające ich zwykłą eksploatację jako rowerów", wózki inwalidzkie, riksze, hulajnogi czy deskorolki.

- § 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych. – sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Zakaz prowadzenia pojazdów powinien obejmować rodzaj pojazdu, którym sprawca dopuścił się wykroczenia.

Dodatkowo, sprawca otrzyma 15 punktów karnych.

Jeśli dotyczy Cię problem poruszony w artykule, potrzebujesz pomocy adwokata Lublin - skontaktuj się z adwokat Elżbietą Piskorską.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska prowadzi sprawy nie tylko w zakresie województwa lubelskiego, ale również w obszarze właściwości innych sądów spoza Lublina.