Wcześniej wszczęta sprawa o alimenty a rozwód, co z alimentami zasądzonymi w innej sprawie?

Zmiana nazwiska po rozwodzie (powrót do poprzedniego nazwiska), termin, procedura
16 stycznia 2023
Zakłócanie porządku, zakłócanie ciszy nocnej, kara.
30 stycznia 2023
Zdarzają się sytuacje, że jeden z małżonków złoży w sądzie rejonowym pozew o alimenty na dziecko lub na zaspokojenie potrzeb rodziny, a drugi małżonek w późniejszym czasie, ale jeszcze w toku sprawy o alimenty – złoży do Sądu Okręgowego pozew o rozwód.

Co stanie się z wcześniej wszczętą sprawą?
Zasadą jest, że w czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi co do świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację. Pozew lub wniosek o zabezpieczenie zostanie przekazany do sądu, w którym toczy się sprawa o rozwód.

Postępowanie w sprawie o alimenty lub zaspokojenie potrzeb rodziny, wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód zostanie z urzędu zawieszone z chwilą wytoczenia powództwa o rozwód co do świadczeń od jego wytoczenia.

Jeśli w sprawie o alimenty zostały wydane jeszcze nieprawomocne orzeczenia co do tego obowiązku, wówczas ich wykonanie z mocy prawa ulega wstrzymaniu, gdy w sprawie o rozwód zostanie wydane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, jednakże tylko za okres od wytoczenia powództwa o rozwód.

Po prawomocnym zakończeniu sprawy o rozwód, zawieszone postępowanie podejmuje się z mocy prawa. Jednakże, strona może również złożyć wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania jednocześnie informując sąd rodzinny o prawomocnym zakończeniu sprawy o rozwód. To z pewnością przyspieszy działania ze strony sądu.

Orzeczenia wydane w sprawie o alimenty, których wykonanie było wstrzymane wskutek wszczęcia sprawy o rozwód – podlegają wykonaniu, ale tylko co do okresu, za który w sprawie o rozwód nie orzeczono o roszczeniach objętych zawieszonym postępowaniem. W pozostałym zakresie postępowanie ulega z mocy prawa umorzeniu.

„Zawieszenie postępowania w sprawie o alimenty, przewidziane w art. 445 § 2 k.p.c., następuje z chwilą wniesienia pozwu o rozwód co do świadczeń za okres od jego wniesienia” (uchw. SN z 20.10.1966 r., III CZP 84/66). „W sprawie o alimenty, wszczętej przed wytoczeniem powództwa o rozwód, sąd, zawieszając postępowanie zgodnie z art. 445 § 2 k.p.c., powinien rozpatrzyć wniosek o zabezpieczenie powództwa” (uchw. SN z 14.7.1966 r., III CZP 52/66). Sąd Najwyższy przyjął, że „dopuszczalne jest prowadzenie egzekucji świadczeń alimentacyjnych zasądzonych nieprawomocnym wyrokiem przed wytoczeniem powództwa o rozwód, należnych za okres od wytoczenia powództwa, jeżeli w sprawie o rozwód nie zostało wydane orzeczenie o zaspokajaniu potrzeb rodziny” (uchw. SN z 26.4.1977 r., III CZP 24/77).

Adwokat Lublin posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym rozwodowych. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy profesjonalisty, masz dodatkowe pytania dotyczące powyższej tematyki – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.