Zmiana nazwiska po rozwodzie (powrót do poprzedniego nazwiska), termin, procedura

Przestępstwo składania fałszywych zeznań, odpowiedzialność karna
10 stycznia 2023
Wcześniej wszczęta sprawa o alimenty a rozwód, co z alimentami zasądzonymi w innej sprawie?
23 stycznia 2023
Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o rozwód czy separację. Wiele osób po ogłoszeniu wyroku rozwodowego zastanawia się czy może zmienić nazwisko i powrócić do poprzedniego. Z uwagi na to, że otrzymuję wiele takich zapytań, postanowiłam napisać krótki artykuł na ten temat.

Po pierwsze, nie jest możliwa zmiana nazwiska w wyroku rozwodowym, czyli sąd nie jest władny do wprowadzania żadnych zmian w danych osób, które się rozwodzą.

Art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opisuje uproszczony tryb powrotu do poprzednio noszonego nazwiska. Rozwiedziony małżonek – zarówno kobieta, jak i mężczyzna, mogą w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie powrócić do nazwiska noszonego przed rozwodem. Mowa nie tylko o panieńskim nazwisku, ale również noszonym wcześniej np. z poprzedniego małżeństwa. Celem dokonania zmiany należy udać się do najbliższego Urzędu Stanu Cywilnego i przed jego kierownikiem złożyć odpowiednie oświadczenie, które podlega opłacie skarbowej w kwocie 11 zł. Oświadczenie można złożyć również przed konsulem. Nie trzeba podawać żadnych powodów, dla których chcemy powrócić do nazwiska noszonego wcześniej, gdyż jest to jedynie oświadczenie, które nie podlega weryfikacji.
Istotne jest to, że celem złożenia oświadczenia należy stawić się osobiście w urzędzie i dysponować dokumentem, na podstawie którego urzędnik będzie mógł sprawdzić tożsamość osoby chcącej zmienić nazwisko.

Termin 3 miesięcy biegnie od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. Najmniej skomplikowana sytuacja występuje wówczas, gdy żadna ze stron nie skarży wyroku rozwodowego. W tej sytuacji wyrok będzie prawomocny już po 7 dniach od jego ogłoszenia. Natomiast jeśli chociażby jedna ze stron złoży wniosek o uzasadnienie wyroku, wówczas należy poczekać, czy apelacja zostanie ostatecznie złożona czy też nie. Strona będzie miała 14 dni na złożenie apelacji od dnia otrzymania uzasadnienia wyroku. Jeśli apelacja zostanie złożona, wówczas wyrok uprawomocni się dopiero z chwilą jego ogłoszenia przez sąd II instancji.

Niektórzy klienci wychodzą z założenia, że jeśli „darowali” małżonce swoje nazwisko, to po rozwodzie mogą domagać się zmiany nazwiska. Tę kwestię rozstrzygnął Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 2 lutego 1978 roku, IV CZ 11/78 i podniósł, że cyt.: "były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że kodeks rodzinny i opiekuńczy takiej możliwości nie przewiduje.”

Czy po upływie terminu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego można powrócić do dotychczas noszonego nazwiska?

Odpowiedź jest twierdząca, ale w tym przypadku procedura będzie bardziej skomplikowana i oparta na przepisach administracyjnych oraz ustawie z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska. Wówczas należy złożyć wniosek, a nie oświadczenie i konieczne w tej sytuacji będzie już podanie ważnych powodów wnioskowanej zmiany. Opłata skarbowa jest również wyższa i wynosi 37 zł.

Adwokat Lublin posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy profesjonalisty, masz dodatkowe pytania dotyczące powyższej tematyki – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.