Sprawy Karne

20 marca 2023

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Odbywając karę pozbawienia wolności (również zastępczą karę pozbawienia wolności za grzywnę, aresztu, czy zastępczą karę aresztu za grzywnę) można przy okazji spełnienia określonych przesłanek, wnioskować o […]
7 marca 2023

Czy trzymanie psa na łańcuchu jest karalne? Przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem, odpowiedzialność karna

W ostatnich latach w mediach często poruszany jest temat zwierząt oraz humanitarnego ich traktowania. Wszelkie przejawy agresji wobec zwierząt lub niezapewnianie im odpowiednich warunków bytowych wywołuje […]
20 lutego 2023

Przestępstwo niealimentacji, kara za uchylanie się od płacenia alimentów.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka został przeze mnie szczegółowo opisany w artykule „alimenty na dziecko”. Jedynie w kwestii przypomnienia – obowiązek ten uregulowany jest w art. […]
14 lutego 2023

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Następstwem skazania na karę pozbawienia wolności jest otrzymanie przez skazanego tzw. biletu do zakładu karnego. Jednakże, zanim to nastąpi można postarać się o odsunięcie w czasie […]
30 stycznia 2023

Zakłócanie porządku, zakłócanie ciszy nocnej, kara.

Praktycznie każdy w swoim życiu spotka lub spotkał się z problemem związanym z zakłócaniem porządku, a najczęściej ciszy nocnej. Hałaśliwy sąsiad majsterkujący lub imprezujący w nocy […]
10 stycznia 2023

Przestępstwo składania fałszywych zeznań, odpowiedzialność karna

Każda osoba wezwana w charakterze świadka w sprawie karnej ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Przed złożeniem zeznań przez świadka, sąd uprzedza świadka o odpowiedzialności […]
29 grudnia 2022

Czym jest stalking i jak się przed nim bronić?

Stalking to przestępstwo, które zostało uregulowane w art. 190a § 1 k.k., zgodnie z którym: „Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby dla niej najbliższej […]
9 grudnia 2022

Jazda samochodem w stanie po użyciu alkoholu, stan po użyciu alkoholu, konsekwencje.

W poprzednim artykule opisałam regulacje dotyczące jazdy pojazdem w stanie nietrzeźwości, które znajdują się w kodeksie karnym. W prawie karnym wyróżniamy również stan „wskazujący na spożycie […]
6 grudnia 2022

Jazda samochodem w stanie nietrzeźwości, stan nietrzeźwości, konsekwencje.

Definicja stanu nietrzeźwości znajduje się w art. 115 § 16 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem prawnym zachodzi on, gdy:
28 listopada 2022

Kto może odmówić składania zeznań w sprawie karnej?

Każda osoba wezwana w charakterze świadka w sprawie karnej ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania, a sąd ma obowiązek pouczyć stawającą osobę o prawie do […]
16 listopada 2022

Przemoc w rodzinie, niebieska karta, sposoby na pozbycie się oprawcy z domu.

Niestety bardzo częstym zjawiskiem jest przemoc domowa, która przyjmuje postać nie tylko fizyczną, ale również psychiczną i seksualną. Ofiary często nie wiedzą, jakie kroki podjąć aby […]
2 listopada 2022

Czy za pozostawienie dziecka samego w domu grozi odpowiedzialność karna?

Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest w Kodeksie wykroczeń, a konkretnie art. 106 k.w., zgodnie z którym: „Kto,  mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do […]
28 października 2022

Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Kodeks karny wykonawczy w Rozdziale VIIa określa przesłanki do uzyskania zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach dozoru elektronicznego. Właściwy sąd penitencjarny ( np. Sąd […]
25 października 2022

Posiadanie narkotyków – umorzenie postępowania w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, warunkowe umorzenie postępowania

W ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. znajdują się regulacje dotyczące kwestii zwalczania nielegalnej produkcji i dystrybucji narkotyków oraz terapii psychiatrycznej dla […]
17 października 2022

Jakie uprawnienia uzyskał dyrektor szkoły, ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Dotychczasowe regulacje dotyczące postępowania w sprawach nieletnich (ustawa z dnia 26 października 1982 roku) zostały zastąpione nową ustawą z dnia 9 czerwca  2022 roku o wspieraniu […]
11 października 2022

Oskarżyciel prywatny i jego uprawnienia, prywatny akt oskarżenia

Niektóre przestępstwa ujęte w kodeksie karnym  ścigane są z oskarżenia prywatnego czyli przez samych pokrzywdzonych, których dobro prawne zostało naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzony decyduje […]
5 października 2022

Czy za brak smyczy dla psa grozi kara

Adwokat Elżbieta Piskorska reprezentuje klientów również w sprawach wykroczeń. W ostatnim czasie w mediach bardzo często opisywane były zdarzenia z udziałem czworonożnych pupili oraz związanej z […]
30 września 2022

Czy warto zostać oskarżycielem posiłkowym?

Nasza kancelaria adwokacka Lublin specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych, głównie na terenie Lublina. Adwokat Elżbieta Piskorska reprezentuje nie tylko podejrzanych (oskarżonych), ale również pokrzywdzonych, którzy […]
20 września 2022

Ustanowienie i rola obrońcy

Nasza kancelaria adwokacka Lublin specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych, głównie na terenie Lublina. Właściwość Sądu Okręgowego w Lublinie obejmuje sądy z województwa lubelskiego, których szczegółowy […]
28 grudnia 2016

Sprawy karne Lublin

Nasza kancelaria adwokacka Lublin specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych, głównie na terenie Lublina. Właściwość Sądu Okręgowego w Lublinie obejmuje sądy z województwa lubelskiego, których szczegółowy […]

Sprawy Rodzinne

13 marca 2023

Sądowy zakaz kontaktów rodzica z dzieckiem, czas trwania, przesłanki.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o rozwód czy separację. Tak jak […]
27 lutego 2023

Opieka sprawowana nad dzieckiem przez pijanych rodziców, konsekwencje, odpowiedzialność karna

W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o sytuacjach, w których sądy rodzinne wydają zarządzenia, na mocy których małoletnie dzieci odbierane są spod opieki swoich pijanych rodziców, […]
6 lutego 2023

Czy można żądać alimentów wstecz?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka. […]
23 stycznia 2023

Wcześniej wszczęta sprawa o alimenty a rozwód, co z alimentami zasądzonymi w innej sprawie?

Zdarzają się sytuacje, że jeden z małżonków złoży w sądzie rejonowym pozew o alimenty na dziecko lub na zaspokojenie potrzeb rodziny, a drugi małżonek w późniejszym […]
16 stycznia 2023

Zmiana nazwiska po rozwodzie (powrót do poprzedniego nazwiska), termin, procedura

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o rozwód czy separację. Wiele osób […]
2 stycznia 2023

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka został przeze mnie szczegółowo opisany w artykule „alimenty na dziecko”. Jedynie w kwestii przypomnienia – obowiązek ten uregulowany jest w art. […]
14 grudnia 2022

Piecza naprzemienna, czym jest i kiedy jest ustanawiana?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o rozwód czy separację. Tak jak […]
22 listopada 2022

Czy na wyrobienie paszportu dla dziecka potrzebna jest zgoda obydwojga rodziców?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej oraz związane z […]
9 listopada 2022

Zamieszkanie dziecka z drugim rodzicem już po rozwodzie, zmiana wyroku rozwodowego w zakresie dotyczącym dziecka.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o rozwód. W artykule pt. „Sprawy […]
20 października 2022

Czy rodzic może żądać unieważnienia małżeństwa zawartego przez jego niepełnoletnie dziecko?

14 października 2022

Czy osoba niepełnoletnia może zawrzeć związek małżeński?

Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się wprost w przepisie prawnym art. 10 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym co do zasady osoba, która […]
28 września 2022

Egzekucja kontaktów z dzieckiem, a orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o ustalenie kontaktów, o których pisałam […]
22 września 2022

Sprawy rodzinne – ustalenie ojcostwa

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o ustalenie ojcostwa.
20 września 2022

Separacja czy rozwód?

Nasza kancelaria adwokacka Lublin specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym spraw rozwodowych i o separację głównie na terenie Lublina. Właściwość Sądu Okręgowego w Lublinie […]
14 września 2022

Sprawy rodzinne – zaprzeczenie ojcostwa

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zaprzeczenie ojcostwa. Najczęściej zadawane pytania […]
9 września 2022

Sprawy rodzinne – alimenty na dziecko

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka. […]
2 września 2022

Rozdzielność majątkowa, intercyza

W artykule o sprawach rozwodowych pisałam o podziale majątku, który Kancelaria Adwokacka w Lublinie Adwokat Elżbieta Piskorska może przeprowadzić również w sprawie rozwodowej. Rozwód prowadzi do […]
1 września 2022

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami

W artykule o sprawach rozwodowych pisałam o różnych opcjach rozwiązania małżeństwa – bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie obydwojgu małżonków oraz z winy jednego […]
31 sierpnia 2022

Sprawy rodzinne – kontakty z dzieckiem

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Najczęściej […]
31 sierpnia 2022

Podział majątku

Kancelaria Adwokacka w Lublinie prowadzi sprawy, które dotyczą podziału majątku wspólnego pomiędzy stronami. Kwestią podstawową jest wyjaśnienie czym tak naprawdę jest majątek wspólny i co wchodzi […]
28 sierpnia 2022
adwokat lublin rozwód

Sprawy rozwodowe Lublin

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym spraw rozwodowych, głównie na terenie Lublina. Właściwość Sądu Okręgowego w Lublinie obejmuje sądy z województwa […]
22 sierpnia 2022

Władza rodzicielska

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej. Zgodnie z art. […]
20 marca 2023

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Odbywając karę pozbawienia wolności (również zastępczą karę pozbawienia wolności za grzywnę, aresztu, czy zastępczą karę aresztu za grzywnę) można przy okazji spełnienia określonych przesłanek, wnioskować o […]
7 marca 2023

Czy trzymanie psa na łańcuchu jest karalne? Przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem, odpowiedzialność karna

W ostatnich latach w mediach często poruszany jest temat zwierząt oraz humanitarnego ich traktowania. Wszelkie przejawy agresji wobec zwierząt lub niezapewnianie im odpowiednich warunków bytowych wywołuje […]
20 lutego 2023

Przestępstwo niealimentacji, kara za uchylanie się od płacenia alimentów.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka został przeze mnie szczegółowo opisany w artykule „alimenty na dziecko”. Jedynie w kwestii przypomnienia – obowiązek ten uregulowany jest w art. […]
14 lutego 2023

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Następstwem skazania na karę pozbawienia wolności jest otrzymanie przez skazanego tzw. biletu do zakładu karnego. Jednakże, zanim to nastąpi można postarać się o odsunięcie w czasie […]
30 stycznia 2023

Zakłócanie porządku, zakłócanie ciszy nocnej, kara.

Praktycznie każdy w swoim życiu spotka lub spotkał się z problemem związanym z zakłócaniem porządku, a najczęściej ciszy nocnej. Hałaśliwy sąsiad majsterkujący lub imprezujący w nocy […]