Nowe koszty utrzymania dziecka w trakcie trwania sprawy o alimenty – rozszerzenie powództwa.

Naruszenie nietykalności cielesnej.
28 listopada 2023
Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? blokada alkoholowa
28 grudnia 2023
Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka.

Ostatnio do kancelarii przyszła klientka, która osobiście w imieniu dziecka złożyła pozew o alimenty. Z uwagi na fakt, że od złożenia pozwu do momentu wizyty w kancelarii upłynęło ok. 6 miesięcy przyszła z pytaniem czy wstępując do sprawy jako jej pełnomocnik mogę przy okazji złożenia pisma z nowymi wnioskami dowodowymi, złożyć roszczenie o wyższe alimenty czy też musi ona zakładać kolejną sprawę - o podwyższenie alimentów.

W sytuacji gdy strony nie dochodzą do porozumienia i sprawa o alimenty nie kończy się ugodą – wówczas takie postępowania potrafią trwać nawet kilka lat. Gdy w toku postępowania pojawią się nowe uzasadnione wydatki związane z utrzymaniem dziecka, których nie można było przewidzieć wcześniej np. konieczność diagnozy pod kątem choroby, wdrożenie kosztownego leczenia, podwyższenie opłat za mieszkanie, czy też jak często bywa – koszty związane z pójściem dziecka do szkoły, zajęcia dodatkowe – wówczas zastosowanie będzie miał przepis prawny art. 193 k.p.c., zgodnie z którym dopuszczalna jest zmiana powództwa, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu. Powództwa o alimenty rozpoznawane są przez sądy rejonowe, stąd rozszerzenie żądania nie wpłynie na właściwość sądu. Dodatkowo, sprawy alimentacyjne są uprzywilejowane z uwagi na fakt, że rozszerzyć powództwo można również ustnie - nie jest wymagane w tym zakresie żadne dodatkowe pismo, ani dodatkowe opłaty sądowe.
Jednakże, biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę – najlepiej jest złożyć do sądu pismo z nowym stanowiskiem, dokładnym opisem sytuacji dziecka oraz wpływem określonych zmian na wysokość kosztów utrzymania małoletniego. Warto również załączyć odpowiednie dokumenty, które potwierdzą wystąpienie wcześniej nieprzewidzianych, a nowych kosztów oraz złożyć wniosek o przeprowadzenie odpowiednich dowodów przez sąd. Im lepsze przygotowanie pod kątem dowodów, tym bardziej wiarygodna będzie zmiana w zakresie powództwa alimentacyjnego.

Jeśli potrzebujesz pomocy profesjonalisty – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.