Sprawy rodzinne – zaprzeczenie ojcostwa

Sprawy rodzinne – alimenty na dziecko
9 września 2022
Ustanowienie i rola obrońcy
20 września 2022

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zaprzeczenie ojcostwa. Najczęściej zadawane pytania w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Elżbiety Piskorskiej dotyczą kwestii, czy można zaprzeczyć ojcostwu w toczącej się sprawie rozwodowej i czy będzie to miało skutek prawny. Odpowiedź jest niestety negatywna, gdyż w tej sytuacji wymagane jest wszczęcie odrębnego postępowania przed Sądem Rejonowym, a do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa – sprawa o rozwód ulegnie zawieszeniu.

Ojcostwo jest to pochodzenie dziecka od mężczyzny i związany z tym biologicznym faktem stosunek prawny łączący ojca i dziecko. W prawie polskim ojcostwo uregulowane zostało w art. 62 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a mianowicie: „Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.” Powyższe domniemania mogą być obalone jedynie poprzez wszczęcie sprawy o zaprzeczenie ojcostwa, które prowadzi Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska. Pomoc fachowca – Dobry Adwokat Lublin jest istotna nie tylko z uwagi na prawidłowe sformułowanie wniosków zawartych w pozwie, ale również z uwagi na kwestię udowodnienia, że dany mężczyzna nie jest ojcem dziecka.

Wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może mąż matki, jednakże może to uczynić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. Oprócz męża matki, może to uczynić również matka dziecka w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziała się, że dziecko nie pochodzi od jej męża. Po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności nie jest możliwe wszczęcie sprawy o zaprzeczenie ojcostwa. Jednakże, już pełnoletnie dziecko może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki.
Zgodnie z treścią art. 70¹ § 1 K.r.o. „Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka, chyba że dziecko zmarło po wszczęciu postępowania.”

Istotne jest również to, że powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeśli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa wymagają od adwokata dużego zaangażowania, empatii i właściwego podejścia do sprawy. Niezwykle istotne jest właściwe prawne uregulowanie kwestii pochodzenia dziecka - ojcostwa, z którym następnie wiąże się władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, alimenty. Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska przygotowuje sprawę pod kątem dowodowym, a jednym z najistotniejszych dowodów są badania DNA, które w 100 % wykluczają ojcostwo.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie powyższej tematyki lub zastanawiasz się nad złożeniem odpowiedniego pozwu – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.