Uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Czym jest stalking i jak się przed nim bronić?
29 grudnia 2022
Przestępstwo składania fałszywych zeznań, odpowiedzialność karna
10 stycznia 2023
Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka został przeze mnie szczegółowo opisany w artykule „alimenty na dziecko”. Jedynie w kwestii przypomnienia – obowiązek ten uregulowany jest w art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.”

Do kiedy zatem należy płacić alimenty na dziecko?

Standardowo, do czasu aż dziecko się nie usamodzielni, czyli do ukończenia edukacji. Większość osób zobowiązanych do alimentacji zakłada, że obowiązek wygaśnie sam z chwilą ukończenia przez dziecko studiów, jednakże to sam zobowiązany musi postarać się o uchylenie dotychczasowego obowiązku poprzez wszczęcie odpowiedniej sprawy.

Przed wszczęciem sprawy należy sprawdzić czy występuje przesłanka do uchylenia obowiązku alimentacyjnego i czy sprawa będzie miała szanse powodzenia, a mianowicie gdy dziecko jest już pełnoletnie i zachodzi jedna z poniższych sytuacji:
- płacenie alimentów połączone jest z nadmiernym uszczerbkiem dla zobowiązanego,
- dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się,
- dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać,
- zobowiązany utracił możliwości zarobkowania,
- alimenty są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Okoliczności mogą być różne, a i czas końcowy płacenia alimentów nie jest jednakowy. Inaczej sytuacja będzie wyglądała co do dziecka, które kształci się np. w kierunku medycznym, czy prawniczym, gdzie droga do uzyskania tytułu jest dłuższa i po studiach obejmuje jeszcze kilkuletnią aplikację czy rezydenturę. Jednakże, w większości sytuacji uzyskanie tytułu magistra uprawnia do podjęcia zarobkowania, a np. chęć uzyskania tytułu doktora i dalsza nauka nie uprawnia do dalszego otrzymywania alimentów. Często studia zaoczne, czy podyplomowe nie uprawniają do otrzymywania alimentów od rodzica, ale tak jak pisałam każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie. Częsta zmiana kierunku studiów, czy powtarzanie roku będą poczytane na niekorzyść osoby uprawnionej do alimentowania.
Dlatego przed złożeniem pozwu, warto zbadać sytuację swojego dziecka, dowiedzieć się od znajomych, rodziny, czy też z portali społecznościowych, jak przedstawia się sytuacja życiowa, zawodowa i materialna dziecka.
Pozew składany jest to sądu rejonowego miejsca zamieszkania uprawnionego do alimentacji. Do pozwu należy załączyć odpowiednie dowody – dokumenty, fotografie, screeny oraz powołać świadków. Warto jest również złożyć wnioski o zobowiązanie dziecka do złożenia określonych dokumentów np. PIT-ów czy też zaświadczeń z uczelni. Pozew należy opłacić, gdyż tylko osoba uprawniona do alimentacji jest zwolniona z ponoszenia opłat sądowych.

Gdy pozyskałaś/eś informację, że dziecko od pewnego czasu utrzymuje się samodzielnie, pracuje – wówczas w pozwie można żądać uchylenia obowiązku alimentacyjnego od określonej daty wstecz. Brak złożenia pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego nawet w sytuacji, gdy dziecko utrzymuje się samodzielnie, powoduje, że w każdym czasie może ono egzekwować roszczenie poprzez wszczęcie egzekucji oraz narażenie rodzica na dalsze koszty związane chociażby z kosztami prowadzonej egzekucji i odsetkami.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o alimenty i uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie powyższej tematyki lub zastanawiasz się nad złożeniem odpowiedniego pozwu – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71 - adwokat Lublin sprawy rodzinne.